რედკოლეგია

 • მიქაძე მანანა  – პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქუთაისი, საქართველო. ჟურნალის მთავარი რედაქტორი

 • ლომთაძე თამარ – ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, აკაკი  წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო, ჟურნალის პასუხისმგებელი რედაქტორი

 • არაბული ავთანდილ – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი, არნ.   ჩიქობავას ენათმეცნიერების  ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო.

 • არუტუნიანი ედუარდ – ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ერევნის სახელმწიფო     უნივერსიტეტი, ერევანი, სომხეთი.

 • ასათიანი ვალერი  – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

 • ახვლედიანი ციური – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

 • ახმადი მამედი   –  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ტ. მორადესის სახელობის    თეირანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თეირანი, ირანი.

 • ბახტაძე მიხეილი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

 • ბერდიჩევსკი ალენ – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ბურგენლანდის   საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა ინსტიტუტი, ავსტრია.

 • ბრანიშტე ლუდმილა – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, იასის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუმინეთი.

 • გელდიაშვილი ნუნუ   – ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო.

 • დაცევიჩი ლუდმილა – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ბელოსტოკის უნივერსიტეტის პროფესორი, პოლონეთი

 • ენუქაშვილი რუბენ – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, იერუსალიმისა და არიელის უნივერსიტეტების პროფესორი, იერუსალიმი, ისრაელი

 • კაკაურიძე ნანული – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო.

 • მახარობლიძე თამარ – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ილია ჭავჭავაძის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

 • ჟანპეისოვა ნაზია – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ს. ბაიშევის სახელობის  აკტიუბინსკის უნივერსიტეტი, ალმა-ატა, ყაზახეთი.

 • ჟდანოვიჩი ანასტასია – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მინსკის სახელმწიფო   უნივერსიტეტი, მინსკი, ბელორუსია.

 • სანიკიძე გუბაზ  – ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თბილისი, საქართველო.

 • სურგულაძე პაატა – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, Qთბილისი, საქართველო.

 • უგრეხელიძე მინდია – იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, სტრასბურგი, ევროპის  უნივერსიტეტი, საფრანგეთი.

 • ხაბეიშვილი ბელა – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

 • ხოლუმენკო ტიმოთე – ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ხარკოვის საერო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, უკრაინა.

ჟურნალის სარედაქციო საბჭოსთან ფუნქციონირებს ექსპერტთა საბჭო 24 ქვეყნის 44 პროფესორის შემადგენლობით