კონტაქტი

მისამართი: 4600, საქართველო, ქუთაისი, დავით და კონსტანტინეს #3

ტელეფონი: 577 458 297;  599 540 755

ელექტრონული მისამართი: manana-mikadze@rambler.ru; mananamikadze@yahoo.comtamrikolomtadze@yahoo.com

ინტერნეტ მისამართი: enadakultura.blogspot.com; https://enadakultura.com; https://journals.4science.ge/index.php/enadakultura